Drukuj

?ZMIENIAJ NAWYKI ? NIE KLIMAT?

SZKOLNY PROJEKT EKOLOGICZNY

1) Problem elektromieci

Pod patronatem Midzynarodowej organizacji "WWF DLA WIATA" stworzylimy szkolny projekt ekologiczny, skadajcy si z cyklu spotka tematycznych, poruszajcych wane problemy ochrony przyrody. W dniu 5 grudnia dla uczniw gimnazjum odbyy si pierwsze zajcia. Tematem przewodnim tych spotka by problem elektromieci. Przygotowana prezentacja multimedialna, krtki wykad pomysodawczyni projektu, nauczycielki biologii - Pani Katarzyny Melcer oraz film "Elektroniczne mietnisko" przybliyy to zagadnienie, pokazay jakie zagroenia dla ludzi i rodowiska naturalnego stanowi nielegalne odpady elektryczne i elektroniczne.

Zapraszamy do galerii...