.

galeria filmowa

piknik 2015_1040

Przegldasz:

Home Henryk Sienkiewicz
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:307. Error 9: Invalid character
Drukuj

Henryk Sienkiewicz

Henryk SienkiewiczSienkiewicz Henryk, pseudonim Litwos (1846-1916), polski prozaik, jeden z najpopularniejszych pisarzy XX wieku, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1905 roku.

Urodzi si 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej w zuboaej rodzinie ziemiaskiej. Ze wzgldw ekonomicznych w 1855 r. rodzina Sienkiewiczw przeniosa si do Warszawy. W 1858 r. mody Henryk rozpocz nauk w stoecznym Gimnazjum Realnym. W 1865 r., po ukoczeniu sidmej klasy, zrezygnowa ze zdawania egzaminu dojrzaoci i przyj posad guwernera w Powitnem k. Poska. Przebywa tam od sierpnia 1865 do czerwca 1866 roku. By to przeomowy okres w jego yciu. Podj pierwsze prby pisarskie, zaczynajc pi powieci, z ktrych ukoczy tylko ?Ofiar?. We wrzeniu 1866 r. zda matur i od padziernika zosta studentem na wydziale prawnym Szkoy Gwnej Warszawskiej. Ju jednak w lutym 1867 r. przenis si na wydzia filologiczny. W 1869 r. Szkoa Gwna zostaa przeksztacona w rosyjski Uniwersytet Cesarski. W okresie studiw Sienkiewicz nawiza wspprac z Przegldem Tygodniowym. W 1871 r. opuci uczelni nie zdajc egzaminw kocowych.

W latach 1872-1887 pracowa jako reporter i felietonista w Gazecie Polskiej. W latach 1876-1878 jako korespondent Gazety Polskiej przebywa w Ameryce Pnocnej, podejmujc wraz z grup przyjaci prb stworzenia w Kalifornii komuny rolnej. Poyczk, ktr uzyska na wyjazd od swojej redakcji, spaca korespondencjami z drugiej pkuli. Jego ?Listy z podry do Ameryki? uratoway Gazet od bankructwa. Jedc po Ameryce pracowa nad dramatem ?Na jedn kart?, ale przede wszystkim wsuchiwa si w opowieci Polakw tam mieszkajcych, co zaowocowao seri utworw nowelistycznych m.in. ?Szkice wglem? (1880). W marcu 1878 r. wrci do Europy i na rok osiad w Paryu. Tu powstay: ?Janko Muzykant? (1880), ?Przez stepy? i ?Orso? (1880). W kolejnych latach powstay nastpne utwory pisane proz: ?Z pamitnika poznaskiego nauczyciela? (1880), ?Jamio? (1882), ?Latarnik? (1882), ?Sachem?? (1889) i ?Wspomnienie z Maripozy? (1889). W swojej twrczoci nowelistycznej porusza problemy spoeczno-obyczajowe w duchu ideologii pozytywistycznej, np. ?Hania? (1880), ?Za chlebem? (1880). W 1881 r. Henryk Sienkiewicz oeni si po raz pierwszy, z Mari Szetkiewicz. Szczcie nie trwao jednak dugo. 19 padziernika 1885 r. Maria umara na grulic. Ze zwizku tego urodzio si dwoje dzieci Sienkiewicza: Henryk Jzef i Jadwiga, ktre po mierci matki wychowyway si u dziadkw. W latach 1882-1887 Sienkiewicz zosta redaktorem dziennika Sowo, w ktrym 2 maja 1883 r. ukaza si pierwszy odcinek nowej powieci historycznej poprzedzonej nowel ?Niewola tatarska? (1880). Cykl nazwany ?Trylogi? skada si z utworw: ?Ogniem i mieczem? (1884), ?Potop? (1886) i ?Pan Woodyjowski? (1888), obejmujcych burzliwe dzieje Polski w XVII w.
W 1889r. ufundowa stypendium (z pienidzy uzyskanych od anonimowego wielbiciela jego twrczoci) im. Marii Sienkiewiczowej.

W latach 1889-1890 ukazaa si w Sowie wspczesna powie psychologiczna ?Bez dogmatu? (1891). W 1893 r. polubi Mari Romanowsk zwan Maruszk. Maestwo okazao si jednak nieudane, gdy modsza od pisarza o 30 lat panna moda ucieka po dwch tygodniach do przybranych rodzicw Woodkowiczw.

Midzynarodowym sukcesem oraz gwnym argumentem dla przyznania Nagrody Nobla staa si powie z czasw Nerona ?Quo vadis? (1896), ukazujca mczestwo chrzecijan. Powie przetumaczono na ponad 40 jzykw, co przynioso autorowi midzynarodow saw. Podobny charakter mia fresk historyczny z czasw Wadysawa II Jagiey i Jadwigi ? ?Krzyacy? (1900). Powie ukazywaa si w odcinkach od lutego 1897 r. do lipca 1900 r. Utworem tym Sienkiewicz chcia uczci zbliajcy si jubileusz swojej pracy pisarskiej.

W grudniu 1900r. ofiarowano mu majtek Oblgorek pod Kielcami.
Sienkiewicz oeni si po raz trzeci. Wybrank jego zostaa daleka kuzynka Maria Babska.

Poczytno zyskaa powie Sienkiewicza dla modziey pt: ?W pustyni i w puszczy? (1911). Przysporzya ona autorowi ogromnej popularnoci wrd dzieci.
Po wybuchu I wojny wiatowej uda si do Szwajcarii, organizujc w Vevey (przy wspudziale Antoniego Osuchowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego) Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. W swej dziaalnoci pisarz i jego przyjaciele okazywali neutralno, poniewa wszyscy zaborcy obiecywali Polakom niepodlego w zamian za poparcie w dziaaniach wojennych. Sienkiewicz nie doczeka niestety niepodlegoci. Zmar w wieku 70 lat 15 listopada 1916 r. Pogrzeb artysty w niewielkim miasteczku pod Lozann, cign jego przyjaci, wielbicieli oraz oficjalne delegacje kilku krajw. 27 padziernika 1924 r. odby si powtrny pogrzeb Henryka Sienkiewicza w podziemiach katedry w. Jana w Warszawie.

 

Kontakt

Zesp Szk Gimnazjalno-Zawodowych nr 42

Gimnazjum nr 42im.Henryka Sienkiewicza

Zasadnicza Szkoa Zawodowa nr 42

ul.w.Jerzego 6/10,61-546 Pozna

Telefon: 61-833-38-35

Adres e-mail: zsgz42@interia.pl